ACHIEVEMENT DETAILS

 
 
SHAH
 
KARISHMA
 
PRAKASH
 
Female
 
MUMBAI
 
69.17%
 
B. PHARMA (BACHELOR OF PHARMACY)
 
B.PHARMA
 
DR. BHANUBEN NANAVATI COLLEGE OF PHARMACY, UNIVERSITY OF MUMBAI